Projektledning

Projektledning

Project Management Professional PMI-certifierad

 

Broaching AB levererar projektledning och systemarbeten till tekniska projekt inom modern kommunikationsteknik; IT, Telekom, Systemintegration etc.

Vi har mångårig erfarenhet från större komplexa upphandlingar av kommunikationssystem, integration av IT-system och kravställning av system för större organisationer.

Vi kan också gå in som stöd till mindre erfarna projektledare för att säkerställa er leverans.

Systemansvar vid försvarsövning

Projektledning för utveckling och integration av prototypsystem för operativ militär ledning samt systemdrift under Viking 08 CD&E.

 

 

 

Projektledning av basstationsutbyggnad

Projektledning av integration och driftsättning av rikstäckande radiosystemnät för svenska försvaret.

EV-DO-system för test

Projektledning vid installation och driftsättning av civilt mobiltelefonisystem baserat på EV-DO-teknik för utprovning av kontroll- och handenheter.

 

Projektledning av större komplexa projekt inom IT, telekom och integration

www.broaching.se | Börjegatan 52B, SE-752 29 Uppsala, Sweden | Org: 556775-3511

 

Broaching AB © 2013