Försvar & Säkerhet

Försvar & Säkerhet

Med fokus på ledningssystem

 

Broaching AB har mångårig erfarenhet från utveckling av olika militära ledningssystem, främst radiosystem och taktiska datalänkar.

Vi kan erbjuda systemstöd, kravhantering, upphandlingsstöd, projektplanering och koordinering, konfigurationsledning, driftsättning och överlämning, ILS mm.

Länk 16 till NBG 11

Projektledning av Länk 16 marksystem för främst luftvärnet vid deltagande i Nordic Battle Group 2011.

 

 

 

Multinational experiment

Tekniskt experimentansvar för Sveriges deltagande i det internationella projektet Multinational experiment 5.

Träningsanläggning för armé

Kravanalys, design och marknadsinventering av olika delsystem för träningsanläggning för utländsk armé.

 

Ledningssystem och trådlös kommunikation

www.broaching.se | Börjegatan 52B, SE-752 29 Uppsala, Sweden | Org: 556775-3511

 

Broaching AB © 2013